Tabliczka szkolna do pisania kredą

Tabliczek szkolnych używali głównie uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej. Służyły im w czasie nauki pisania i liczenia. Litery i cyfry zapisywano na metalowej lub łupkowej powierzchni przy pomocy kredy, przytwierdzonej do tabliczki na długim sznurku. Te przybory szkolne pomagały uczniom także w ćwiczeniu pamięci, gdyż wszelkie czynione na nich zapiski były bardzo nietrwałe.

Przedstawiona na zdjęciu obok tabliczka należała do ucznia zwoleńskiej szkoły powszechnej.