Plan siedzib i ogrodów posady Zwoleń

Fotokopia planu sporządzonego w 1876 r. przez geometrę Bronisława Grochowieckiego.

Opracowanie niniejszego planu związane było z przeprowadzeniem uwłaszczenia chłopów w regionie zwoleńskim. Jego stworzenie okazało się konieczne po odkryciu błędów w zatwierdzonych już przez zwoleńską radę gminy tabelach nadawczych. Po trzech latach pomiarów i prac Grochowiecki oddał mapy do urzędu. Początkowo jednak władze rosyjskie ich nie zatwierdziły. Trudno ustalić kiedy uległo to zmianie – wiadomo natomiast, że urzędnicy i właściciele gruntów korzystali zarówno z tabel jak i map.

Fotokopia planu została przekazana do Muzeum w 2009 r.

Przypisy

  1. P. Chołuj, Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach, Zwoleń 2021, s. 80.