Tablica graniczna getta zwoleńskiego

Wykonana z drewnianej deski, na której umieszczono napis w języku niemieckim i polskim: GRENZE DES [JU]DISCHEN WOHNBEZIRKS – GRANICA DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ. Odnaleziona została w okolicach kapliczki św. Anny, nieopodal dawnej ulicy Kowalskiej.

Getto zwoleńskie powstało w 1941 roku. Zamieszkiwało w nim ok. 6 – 7 tys. Żydów pochodzących z całego regionu. Znajdowało się ono w południowej części Zwolenia, nie było oddzielone od pozostałych partii miasta żadnym murem czy ogrodzeniem. O przebiegu granicy dzielnicy żydowskiej informowały jedynie tabliczki, takie jak ta przedstawiona obok.

29 września 1942 roku nakazano ludności przebywającej na terenie getta udać się na stację kolejową w Garbatce, oddaloną o ok. 15 km. Stamtąd wszystkie osoby zostały przewiezione do obozów zagłady, a tym samym zwoleńska dzielnica żydowska uległa likwidacji.