Modlitewnik żołnierski

Panie pozostań z nami. Modlitewnik i śpiewnik, oprac. Polskie Duszpasterstwo Polowe W. P. na Środkowym Wschodzie, Jerozolima 1943.

Modlitewnik stanowił własność jednego z żołnierzy Polskiego II Korpusu, oddziałów potocznie zwanych Armią Andersa, które w latach 1944 – 1945 brały udział w walkach przeciwko wojskom III Rzeszy na froncie włoskim.

Niniejsza książeczka wydana została nakładem Sióstr Elżbietanek w Jerozolimie i stanowiła trzecią edycję modlitewnika wojskowego. Imprimatur wydał patriarcha Alojzy i biskup polowy WP Józef Gawlina. Jak napisał w Przedmowie ks. Jan Brandys, dziekan Wojska Polskiego, została ona ułożona „aby ułatwić żołnierzom poznanie i miłowanie Boga”. Oprócz treści powszechnie znanych modlitw i nabożeństw umieszczono w niej więc także ogólne uwagi dotyczące stanu żołnierskiego oraz wskazówki chrześcijańskiego postępowania wobec ludności cywilnej i nieprzyjaciół.

Na okładce wytłoczony orzeł w koronie, obejmujący skrzydłami krzyż jerozolimski, przed którym ukazano piramidę i palmy, nad tym legenda P(olskie)W(ojsko na)S(rodkowym)W(schodzie).

Ks. Jan Brandys (1886 – 1970) – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, święcenia kapłańskie przyjął w 1912 roku. Brał udział w I i III Powstaniu Śląskim. Aktywnie działał na rzecz weteranów Powstań Śląskich, co najprawdopodobniej było jedną z przyczyn umieszczenia jego nazwiska na liście ściganych przez władze hitlerowskie przed wrześniem 1939 r. Po wybuchu II wojny światowej początkowo przebywał we Francji, potem przeniósł się do Syrii, gdzie pełnił posługę duszpasterza Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.