Rzeźba – głowa Jana Kochanowskiego

Rzeźba pełna, przedstawiająca głowę poety, ustawioną na postumencie z napisem JAN KOCHANOWSKI. Całość pomalowana na kolor brązowy. Rzeźbę wykonał Władysław Jania (1913-2008), absolwent ASP w Warszawie, uczeń Xawerego Dunikowskiego, autor pomnika Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.