Dziennik lekcyjny na rok szkolny 1940/41

Przedstawiony dziennik prowadzono dla klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej III stopnia w Zwoleniu. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego klasa liczyła 61 uczniów – tak duża liczba dzieci spowodowana była prawdopodobnie tym, że w klasie zgromadzono dwa roczniki.

Uczniowie pobierali naukę w budynku mieszczącym się przy ul. 11 Listopada (obecnie ul. Wojska Polskiego). Nie odbywały się lekcje historii i geografii – trwała już wówczas okupacja, władze niemieckie uznały, że nauczanie tych przedmiotów jest niepotrzebne. Opiekunem klasy był Piotr Warchoł.