Pamiątkowa fotografia członków Ochotniczej Straży Ogniowej w Zwoleniu, 1904 r.

Na fotografii z 1904 r. przedstawieni są członkowie Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej w Zwoleniu powołanego do istnienia w 1899 r. Prawdopodobnie zdjęcie to zawiera wizerunki większości osób, które tworzyły pierwotny skład Towarzystwa.

Nie wszystkie osoby udało się zidentyfikować, wiadomo jednak, że na fotografii są członkowie pierwszego zarządu OSO (trzeci rząd, od lewej): naczelnik – Stanisław Matulewicz, prezes – Iwan Szabelski, ks. Aleksander Bąkowski – członek, dr Jan Pawłowski – członek, kierownik teatru amatorskiego działającego przy TOSO, z-cy naczelnika Otto Bremer, Konstanty Wasilenko.

Autorką zdjęcia jest Adela Żychowicz (1863 – 1916), właścicielka zakładu fotograficznego w Nowej Aleksandrii (Puławach). Fotografia członków OSO może być jedną z jej pierwszych prac – swoje atelier otworzyła właśnie w 1904 roku. Inne zdjęcia jej autorstwa prezentowane były w 2014 roku na wystawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej Oddział w Puławach.

Osoby, które mogą pomóc w identyfikacji pozostałych strażaków-ochotników prosimy o kontakt:muzeum@zwolen.pl