Psalmy Mikołaja Gomółki do słów Jana Kochanowskiego AUDITE, GENTES! Psalmy złotego wieku

49 zł

Utwory:

[1] PSALM 1 – Szczęśliwy, który nie był między złemi w radzie (4’24”)
[2] PSALM 49 – Słuchaj, co żywo! Wszystki ziemsie kraje nakłońcie uszu (3’49”)
[3] PSALM 96 – Zacznicie nową możnemu pieśń (4’02”)
[4] PSALM 20 – Wsiadaj z dobrym sercem, o królu cnotliwy (2’16”)
[5] PSALM 92 – Słuszna rzecz, Panie, Tobie chwałę dawać i Twoje święte imię wyznawać (wersja instrumentalna) (2’31”)
[6] PSALM 137 – Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody (2’42”)
[7] PSALM 130 – W troskach głębokich ponurzony (3’56”)
[8] PSALM 77 – Pana ja wzywać będę, dokądem żywy (8’34”)
[9] PSALM 7 – W Tobie ja samym, Panie, człowiek smutny, nadzieję kładę (4’24”)
[10] PSALM 91 – Kto się w opiekę poda Panu swemu (4’45”)
[11] PSALM 99 – Pan króluje, który włada anjoły lotnemi (wersja instrumentalna) (3’22”)
[12] PSALM 118 – Chwalcie Pana przez dobroć Jego niewymowną (6’37”)
[13] PSALM 33 – Pana sercem wesołym wspomieńcie, cnotliwi (wersja instrumentalna) (1’51”)
[14] PSALM 29 – Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu (3’20”)
[15] PSALM 47 – Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie (2’42”)