Ekstrakt dotyczący kupna-sprzedaży placu Wawrzyńca Musielewicza