Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach

25 czerwca 2021 Wernisaż Promocja

Serdecznie zapraszamy Państwa na promocję książki Piotra Chołuja "Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach" oraz otwarcie towarzyszącej temu wydawnictwu wystawy.

Głównym celem wydania publikacji “Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach” oraz zorganizowania towarzyszącej jej wystawy w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu jest chęć zapoznania szerokiego grona odbiorców z kartograficznym obrazem regionu zwoleńskiego.

Wysiłek dwuletniej kwerendy przeprowadzonej przez Piotra Chołuja w archiwach, muzeach, bibliotekach oraz urzędach krajowych i zagranicznych zaowocował zebraniem informacji o prawie 300 mapach i planach, w większości wcześniej niepublikowanych. Taka ilość zgromadzonego materiału źródłowego pozwoliła na ciekawe przedstawienie historii i kartografii miasta oraz otaczających go miejscowości.

Wśród ponad stu materiałów kartograficznych przedstawionych w publikacji oraz kilkudziesięciu prezentowanych na wystawie, znajdują się mapy ogólne, mało- i średnioskalowe, datowane od XVI do końca XX wieku, na których wyraźnie zaznaczono Zwoleń, a także szczegółowe plany miasta oraz okolicznych majątków i wsi z najstarszym odwzorowaniem kartograficznym z I poł. XVII stulecia. Zbiór tych drugich ograniczono do miejscowości znajdujących się w promieniu kilkunastu kilometrów od Zwolenia, powiązanych z miastem zależnościami administracyjnymi, kościelnymi czy handlowymi.

Katalog map i planów wzbogacono zwięzłymi opisami okoliczności ich powstania, jak również powiązanymi z nimi dokumentami i fotografiami. W niektórych przypadkach dawne plany nałożono na współczesne mapy w celu zobrazowania zmian jakie zaszły na przestrzeni dziejów.

Życzymy ciekawej lektury oraz inspirującego zwiedzania wystawy!

 

Wydarzenie organizowane w ramach obchodów Imienin Pana Jana, objęte jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zwolenia.