Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach

od 25.06.2021 do 30.01.2022 Archiwalne

Na wystawie prezentować będziemy wybrane materiały kartograficzne dotyczące regionu zwoleńskiego - oryginały i kopie. Są to mapy mało-, średnio- i wielkoskalowe sporządzane na przestrzeni XVI-XX w. pochodzące ze zbiorów krajowych i zagranicznych.

Ekspozycja jest podzielona na trzy części.

Pierwszą tworzą mapy ogólnogeograficzne, które dają możliwość prześledzenia zachodzących zmian w kartograficznym obrazie regionu zwoleńskiego. W drugiej części wystawy prezentowane są plany Zwolenia a w trzeciej plany majątków i wsi. Zbiór tych ostatnich ograniczono do miejscowości znajdujących się w promieniu kilkunastu kilometrów od Zwolenia, powiązanych z nim zależnościami administracyjnymi, kościelnymi, handlowymi, itp. Najstarsze zachowane kartograficzne wizerunki miasta pochodzą z I. poł. XIX w., z okolic Zwolenia z I poł. XVII w. Najliczniejszą grupę tworzą materiały z II poł. XIX i XX w. Wśród nich obejrzeć można plany powstałe w różnych celach – zagospodarowania przestrzennego, klasyfikacji gruntów, regulacyjno-scaleniowych. W grupie planów majątków i wsi najwięcej jest tych odnoszących się do pomiarów i urządzania dóbr. Nałożenie dawnych planów na współczesne siatki kartograficzne, również prezentowane na wystawie, pozwala wnikliwiej prześledzić procesy zmian zachodzących na zwoleńszczyźnie na przestrzeni dziejów.

Wystawę ubogacają także reprodukcje zdjęć i dokumentów z zasobu ośrodków krajowych, zbiorów prywatnych oraz przyrządy pomiarowe wykorzystywane przez kartografów i geodetów, użyczone przez Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie.

 

Wystawie towarzyszy publikacja autorstwa Piotra Chołuja “Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach”, przygotowana we współpracy z Pawłem Nakoniecznym i Muzeum Regionalnym w Zwoleniu.

Wystawy

Wirtualne

Stałe

Czasowe

Planowane

Archiwalne

Kochanowski™. Od portretu do marki

Wincenty Flak (1870-1943) – artysta nieoczywisty

Służba Boża i pobożność

Miasto z tego słynie, że sport w nim nie zginie

Kochanowski™. Od portretu do marki

Zvoleniana

Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach

Oblicze Boga

1920

20 twarzy Przemka

Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce

Jak na choince barwnej…

Zwoleński Wrzesień’ 39

Mater Dei

120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu

Chorwacki Zadar – cząstką polskiej historii

Bitwa pod Zwoleniem 15-VI-1946