1920

Wystawa z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

od 15.08.2020 do 31.12.2020 Archiwalne

W początkach sierpnia polski Sztab Generalny rozpoczął przygotowania do kontrofensywy. Plan taktyczny, opracowany przez gen. Tadeusza Rozwadowskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego, zakładał uderzenie na skrzydła i tyły sowieckich wojsk atakujących Warszawę. Liczono na rozproszenie i brak łączności między wrogimi jednostkami oraz na prace polskich kryptologów, którzy od września 1919 r. zdołali złamać szyfry „białych” i „czerwonych” Rosjan. Powodzenie operacji zależało od powstrzymania naporu w kierunku na Warszawę, Toruń i Lublin.

Od 13 sierpnia toczyły się walki pod Radzyminem – do 16 sierpnia zdołano zastopować marsz Armii Czerwonej. w tym samym czasie obrońcy Zamościa powstrzymali postępy I Armii Konnej Siemiona Budionnego. Na odcinku północnym jednak Sowieci dotarli do Wisły pod Brodnicą.

W tym czasie Józef Piłsudski stanął w Puławach. 16 sierpnia 1920 roku rozpoczyna się uderzenie znad Wieprza. Już pierwszego dnia oddziały polskie weszły na tyły wojsk bolszewickich atakujących Warszawę. W ciągu następnych dni na całej długości frontu wojsko polskie przeszło do pościgu za ustępującą w panice Armią Czerwoną…

 

W walkach na niemal wszystkich frontach wojny polsko-bolszewickiej brali udział mieszkańcy ziemi zwoleńskiej. Byli to zarówno zawodowi żołnierze, jak i ochotnicy. Różnił ich wiek, pochodzenie społeczne, wykonywany zawód, ale połączył głęboki patriotyzm i duch ofiarności w służbie Ojczyzny.

Na wystawie prezentujemy sylwetki zwoleniaków – uczestników wojny lat 1919-1921, plakaty propagandowe polskie i sowieckie oraz elementy uzbrojenia polskiego.

 

Wystawa czynna od 15 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Wystawy

Wirtualne

Stałe

Czasowe

Planowane

Archiwalne

Kochanowski™. Od portretu do marki

Wincenty Flak (1870-1943) – artysta nieoczywisty

Służba Boża i pobożność

Miasto z tego słynie, że sport w nim nie zginie

Kochanowski™. Od portretu do marki

Zvoleniana

Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach

Oblicze Boga

1920

20 twarzy Przemka

Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce

Jak na choince barwnej…

Zwoleński Wrzesień’ 39

Mater Dei

120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu

Chorwacki Zadar – cząstką polskiej historii

Bitwa pod Zwoleniem 15-VI-1946