Oblicze Boga

Ikony ks. Stanisława Drąga

od 20.02.2021 Archiwalne

Na wystawie w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu będzie można oglądać ikony: Chrystusa Wszechwładcy (Pantokratora), wizerunki Matki Bożej typu: Hodegetria (Matka Boża ukazana frontalnie), Eleusa (Matka Boża tuląca policzek do policzka Syna) oraz Znak (Matka Boża z medalionem ukazującym Emmanuela), Trójcy Świętej, Archaniołów, sceny biblijne ilustrujące życie Jezusa i Matki Bożej, wizerunki świętych, m.in. św. Mikołaja, św. św. Cyryla i Metodego, św. Jerzego, św. Heleny, św. Wojciecha, św. Stanisława oraz Ewangelistów: św. Łukasza i św. Mateusza.

Autor ikon, ksiądz Stanisław Drąg, urodził się 1 września 1941 roku w Kałkowie. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Dnia 5 czerwca 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem parafii pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej w Radomiu, a następnie  proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą. Obecnie jako kapłan emeryt pracuje przy kościele garnizonowym w Radomiu.

Stanisław Drąg od najmłodszych lat interesował się malarstwem. Jako student zachwycił się prawosławiem – jego tradycją i ogromnym bogactwem. Swoje ikony pisze od ponad 50 lat, do tej pory wykonał ich około dwóch tysięcy. Swoją pracę twórczą nazywa „wieczorną modlitwą”, a ikony „deskami do nieba”.

Twórczość ks. Stanisława Drąga była prezentowana na ponad 130 wystawach, jego dzieła znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą. Obecnie część dorobku artystycznego księdza można również podziwiać w zorganizowanym przez niego Prywatnym Muzeum Ikon w Radomiu.

Wystawy

Wirtualne

Stałe

Czasowe

Planowane

Archiwalne

Kochanowski™. Od portretu do marki

Wincenty Flak (1870-1943) – artysta nieoczywisty

Służba Boża i pobożność

Miasto z tego słynie, że sport w nim nie zginie

Kochanowski™. Od portretu do marki

Zvoleniana

Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach

Oblicze Boga

1920

20 twarzy Przemka

Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce

Jak na choince barwnej…

Zwoleński Wrzesień’ 39

Mater Dei

120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu

Chorwacki Zadar – cząstką polskiej historii

Bitwa pod Zwoleniem 15-VI-1946