Służba Boża i pobożność

Zabytki sakralne Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

Prezentowane na wystawie zbiory datowane są na XVII – XX wiek. Najstarsze, a zarazem najcenniejsze z eksponatów pochodzą z darów rodziny Kochanowskich. Są to: złoty kielich mszalny ofiarowany przez Hieronima Kochanowskiego, łowczego sandomierskiego, bratanka poety Jana oraz jedwabny ornat z wyhaftowanym herbem rodu – Korwin. Na ten sam okres datowany jest także drugi ornat, wykonany z adamaszku z symbolami Męki Pańskiej.

W XVII stuleciu powstały ponadto: srebrny krzyż ołtarzowy i srebrny wkład kropielnicy, a także obraz olejny na płótnie – wizerunek św. Anny i jedna część pokazywanego na wystawie feretronu: przedstawienie Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

Pozostałe obiekty sakralne to w znacznej mierze naczynia liturgiczne, tj. kielichy, monstrancje, puszki, ampułki czy dzwonki, warto jednak zwrócić uwagę na bullę papieża Pawła V wystawioną w 1619 roku dla członków Bractwa Różańcowego w Zwoleniu, XIX-wieczny Mszał rzymski, bogato iluminowany oraz pochodzący z tego samego czasu Inwentarz Parafii.

Ekspozycja pozwala na przyjrzenie się z bliska temu, co być może jest mało widoczne w czasie wizyt w kościołach czy uczestnictwa w nabożeństwach, a stanowi ciekawe przykłady sztuki sakralnej.

Wystawy

Wirtualne

Stałe

Czasowe

Planowane

Archiwalne

Kochanowski™. Od portretu do marki

Wincenty Flak (1870-1943) – artysta nieoczywisty

Służba Boża i pobożność

Miasto z tego słynie, że sport w nim nie zginie

Kochanowski™. Od portretu do marki

Zvoleniana

Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach

Oblicze Boga

1920

20 twarzy Przemka

Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce

Jak na choince barwnej…

Zwoleński Wrzesień’ 39

Mater Dei

120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu

Chorwacki Zadar – cząstką polskiej historii

Bitwa pod Zwoleniem 15-VI-1946