20 twarzy Przemka. Grafika w czasach pandemii

Serdecznie zapraszamy na indywidualne zwiedzanie naszej najnowszej wystawy.

20 prac zwoleńskiego fotografa, Przemysława Pomarańskiego, to ciekawy i zabawny komentarz do bieżącej sytuacji. Poprzez swoje grafiki Autor dał niezbity dowód na to, że czas izolacji może być niezwykle twórczy i rozwijający.

Wystawa czynna do 8 sierpnia 2020 r.