Publikacja pokonferencyjna

Zachęcamy do lektury zbioru artykułów „Wielokulturowość i jej znaczenie w perspektywie historycznej muzealniczej”, będącego pokłosiem konferencji pod tą samą nazwą, która odbywała się w mijającym roku z inicjatywy Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

W publikacji ten można odnaleźć m.in. artykuł „Małe miasto, małe muzeum, duży problem: kłopotliwe dziedzictwo wielu kultur w teorii i praktyce na przykładzie Muzeum Regionalnego w Zwoleniu” poświęcony wybranemu wątkowi z historii naszego miasta, którego autorami są dr Katarzyna Madejska i dr hab. Paweł Madejski.

Książkę można odnaleźć w naszej muzealnej biblioteczce i skorzystać z niej na miejscu lub zakupić w sklepiku Muzeum Narodowego w Lublinie.