Wincenty Flak – pomiędzy religijnością a patriotyzmem

Oficjalnie rozpoczęliśmy prace nad zadaniem “Wincenty Flak – pomiędzy religijnością a patriotyzmem”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość finansowania: 70 000 zł; całkowita wartość zadania: 87 500 zł. Umowa zawarta w dn. 05.06.2023 r.

Głównym założeniem projektu jest przedstawienie Wincentego Flaka – jego życia i twórczości – możliwie jak największemu gronu odbiorców.

W tym celu najpierw przeprowadzimy poszukiwania śladów, jakie pozostawił po sobie rzeźbiarz z Zielonki Nowej – dokumentów, fotografii, prac i wspomnień. W dalszej fazie realizacji zadania materiały te opracujemy i opublikujemy na dwa sposoby – w bazie cyfrowej na naszej stronie oraz w postaci książki. Planujemy także przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich i lekcji muzealnych, aby jeszcze bardziej przybliżyć zainteresowanym ciekawą postać, jaką niewątpliwie był artysta.

Zarówno publikacja materiałów jak i zajęcia tematyczne, będą dostępne nieodpłatnie.

O postępach w pracach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Natomiast już teraz zapraszamy do Muzeum na naszą stałą ekspozycję poświęconą rzeźbiarzowi – “Wincenty Flak – artysta nieoczywisty”.