Zwoleński Wrzesień ’39

Wystawa przybliża mało znany w historii Polski wątek zniszczenia Zwolenia przez wojska niemieckie w pierwszych dniach września ’39 roku. 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej, stała się okazją do upamiętnienia tych wydarzeń.